Om NABN

Albansk Diaspora Bedriftsnettverk (ADBN) er globalt nettverk som ble etablert etter forespørsel fra Kosovos Diasporadepartement. Formålet med nettverket er å støtte og koordinere aktiviteter for utvikling av albanske bedrifter i diasporaen, samt bidra til å kanalisere investeringer i albanske områder i Vest-Balkan. ADBN ser et globalt potensial for vekst i økonomisk og menneskelig kapital blant albanske bedrifter i diasporaen gjennom økt samarbeid og samhandling.

Vår visjon

Norsk-Albansk Bedriftsnettverk (NABN) har som visjon å være en plattform og møtested for albanske gründere i Norge. Vi ønsker å bidra til å fremme samarbeid på tvers av fagområder, og på den måten tilrettelegge for utveksling av ideer, ferdigheter og kompetanser som fremmer albanske interesser i Norge, samt bidrar til samfunnets politiske, økonomiske og sosiale utvikling.